Vastuullinen pelaaminen

Vastuullinen rahapelaaminen on rahapeliteollisuuden – mukaan lukien hallitukset ja pelien valvontalautakunnat, operaattorit (kuten kasinot) ja myyjät – sosiaalista vastuuta koskevien aloitteiden kokonaisuus, jolla pyritään varmistamaan toiminnan rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ja edistämään tietoisuutta rahapelaamiseen liittyvistä haitoista, kuten peliriippuvuudesta.

Peliriippuvuus

Vastuullisen rahapelaamisen käsitteeseen kuuluu myös sitoutuminen peliriippuvuutta koskevan tietoisuuden edistämiseen, ja siihen voi sisältyä asiakkaiden asettamia rajoituksia ja itsestään poissulkemisjärjestelmiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa useat suuret pankit ovat myös tarjonneet asiakkaille mahdollisuuden estää rahapelaamiseen liittyvät käännökset luottokorteillaan. NatWest otti lokakuussa 2019 käyttöön pilottihankkeen, jonka avulla GamCare-vastaanottoja voi varata tietyissä konttoreissa. Aiemmin tänä vuonna Iso-Britanniassa otettiin käyttöön myös vedonlyöntirajoitukset kiinteän kertoimen vedonlyöntipäätteille osana pyrkimystä hallita niihin liittyvää peliriippuvuutta.

Riippuvuuden torjumiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan rahapelioperaattorit ovat myös velvollisia tarjoamaan tiettyjä työkaluja, joiden avulla pelaajat voivat rajoittaa omaa pelaamistaan. Näitä ovat mm:

  • Self Exclusion / Time Out – antaa pelaajille mahdollisuuden laittaa tilinsä väliaikaiseen (palautettavaan) taukoon.
  • Reality Check – ponnahdusikkuna käynnistyy tietyin aikavälein muistuttamaan pelaajia pitämään taukoa / lopettamaan pelaamisen.
  • Aikarajat – käytetään tiukkojen aikarajojen asettamiseen pelisessioille.
  • Talletusrajat / Tiliseuranta – käytetään talletusrajojen asettamiseen.
  • Pysyvä tilin sulkeminen – antaa pelaajien sulkea tilinsä katkaisemalla kaikki yhteydet rahapelioperaattoriin.
  • Alaikäisten pelaaminen

Peliala on myös sitoutunut estämään alaikäisten osallistumisen rahapelitoimintaan. Tärkeimpiä aloitteita ovat olleet American Gaming Associationin (AGA) ponnistelut, joissa hyväksyttiin alaikäisten rahapelaamista koskevat kattavat suuntaviivat, sekä valvomattomia alaikäisiä koskevat suuntaviivat, jotka on laadittu yhdessä National Center for Missing and Exploited Children -järjestön kanssa. Vuonna 2017 järjestö julkisti jäsenilleen käytännesäännöt, jotka sisälsivät erityisiä koulutusvaatimuksia alaikäisten pelaamista käsitteleville työntekijöille.

Petollinen ja rikollinen käyttäytyminen

Operaattoreiden on otettava käyttöön rahanpesun vastaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt. Tähän kuuluu tehokkaiden asiakkaan tuntemisprosessien toteuttaminen uusia asiakkaita otettaessa sekä epäilyttävien liiketoimien seuranta ja niistä ilmoittaminen.

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan asiakastietojen ja -rekistereiden suojaamista luvattomalta tai tarpeettomalta luovuttamiselta. Toimijoiden on otettava käyttöön toimintatapoja, joilla varmistetaan, että asiakastietojen luvaton luovuttaminen ja käyttö estetään valvomalla ja toteuttamalla toimenpiteitä. Asiakastiedot liittyvät tyypillisesti sellaisiin tietoihin kuin nimi, osoite, ikä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Reilu pelaaminen ja vastuullinen markkinointi

Kaikki pelituotteet on testattava sen varmistamiseksi, että ne ovat reiluja ja satunnaisia ja että ne noudattavat kyseisen pelin sääntöjä. Riippumattomat organisaatiot suorittavat yhä useammin testejä reilun pelaamisen varmistamiseksi. Operaattoreiden olisi noudatettava asiaankuuluvia sääntelyn mukaisia mainonnan käytännesääntöjä, joilla yleensä varmistetaan, että mainokset ovat asiallisesti oikeita eivätkä kohdistu alaikäisiin tai haavoittuvassa asemassa oleviin pelaajiin, kuten pelaajiin, jotka ovat itse sulkeneet itsensä pois rahapelaamisesta. Toimijoiden odotetaan myös pyytävän asiakkaalta luvan ennen suoramarkkinointiin ryhtymistä asiakkaan henkilötietoja käyttämällä.

Turvallinen toimintaympäristö

Operaattoreiden on osoitettava, että niiden sisäiset valvontatoimet ja prosessit noudattavat pelilupia ja rahapelilupia myöntävän lainkäyttöalueen asettamia lisenssiehtoja. Sisäisen valvonnan avulla on myös varmistettava, että kaikki toiminta-, maksu- ja tekniset järjestelmät ja prosessit toimivat turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi operaattoreiden on osoitettava riittävät liiketoiminnan jatkuvuudenhallintamenettelyt sen varmistamiseksi, että toiminta voi jatkua odottamattomien olosuhteiden tai katastrofien sattuessa.